Profesionálna dezinfekcia na báze polmérov

Sortiment produktov pre každého profesionála

Polymérové dezinfekčné prostriedky sa líšia od bežne používaných dezinfekčných prostriedkov tým, že sú zdravotne nezávadné pre ľudí a zvieratá, nespôsobujú koróziu, nie sú toxické, nefarbia, nemajú zápach a ich ochranný účinok je dlhodobý.

PolyHMG má okrem svojich biocídnych schopností ešte jednu pozoruhodnú vlastnosť. Tou je jeho silné zostatkové pôsobenie proti kontaminantom vo vode, čo viditeľne zlepšuje priezračnosť vody.

Znižuje nielen obsah kontaminantov vo vode, ale ich zhlukuje do veľkých granúl – celkov čo zjednodušuje filtračný proces. Vďaka tomu je možné týmto produktom nahradiť klasickú trojitú filtráciu.

Praktické testy

Pri testovaní dezinfekčných vlastností PolyHMG v prírodných vodných tokoch a v uzavretých vodných nádržiach bolo plného (98- 100%) baktericídneho účinku dosiahnuté v priebehu 10 minút. Takúto dezinfekciu je možné dosiahnúť s produktami PolyPIPE alebo PolyWELL.

Účinný vo vlhkých priestoroch

Roztok PolyHMG sa doporučuje a je bezpečný aj pre obývané priestory. Súčasne sa doporučuje pre priestory so zvýšenou vlhkosťou ako sú suterény, pivnice, skleníky a tunely. V týchto prípadoch je ideálne využitie prípravku PolyAIR.

Dezinfekcia rozvodov teplej a studenej vody

PolyPIPE

PolyPIPE je určený pre dezinfekciu rozvodov vody. PolyPIPE je možné použiť ako náhradu za podobné prípravky ako peroxid vodíka. Narozdiel od ostatných prípravkov je jeho účinnosť okamžitá a po otvorení je možné ho ďalej využívať, nakoľko jeho koncentrácia ostáva nezmenená viac ako 5 rokov. Spĺňa všetky normy a certifikácie pričom eliminuje kontaminanty a vytvára ochrannú vrstvu pred šírením baktérií a pred vznikom korózie na potrubí.

Okamžitý účinok PolyPIPE

Úplná dezinfekcia rozvodov už v priebehu od 1-3 hodín.

Použiteľný s REMS Multipush

Hrdlo fľaše je rovnaké ako závit na hlavici strojov REMS.

Dezinfekcia rozvodov teplej a studenej vody

PolyWELL

Dezinfekcia vrtov, studní, vodných a retenčných nádrží. PolyWELL je určený najmä pre studne, ktoré boli vytopené po záplavách, či neboli dlhšiu domu využívané. Aplikáciou PolyWELL pomôžete vodnému zdroju regenerovať sa a vyčistiť. Vhodný je aj ako prevencia, kde vďaka zhlukovaniu baktérií dokážete vodu udržať dlhodobu čistú a kvalitnú.

Zafarbenie vody

Aj v minimálnej koncentrácií odstraňuje zafarbenie vody.

Prevencia

Pravidelným dávkovaním udržíte vodný zdroj dlhodobo kvalitný

Dezinfekcia klimatizácií a vzduchotechniky

PolyAIR

PolyAIR je absolútne netoxický bez obsahu alergénov, čím plní úlohu dokolého dezinfekčného prostriedku pre rozvody vzduchotechniky, ktoré sú častým zdrojom mnoha vírusov. Nakoľko je jeho aplikácia možná aj fogovaním jeho aplikácia je jednoduchá a nevyžaduje špeciálne príslušenstvo.

Okamžitý účinok

Úplná dezinfekcia v priebehu od 1-3 hodín

Okamžitý účinok

Úplná dezinfekcia v priebehu od 1-3 hodín

Dezinfekcia rozvodov teplej a studenej vody

PolyHEAT

PolyHEAT sme vyvinuli ako produkt riešiaci mnoho problémov s konzerváciou vody určenou do kúrenia a solárnych panelov, kde je problém udržať aktívnu látku aj pri vysokých teplotách. PolyHEAT obsahuje ďalšie ochránné látky pre udržanie vysokej kvality vody v systéme. Odstraňuje vodný kameň zo systému, ochraňuje pred vytváraním hrdze, rias a iných nečistôt.

Až do 120°C

Zachováva si svoje fyzikálno-chemické vlastnosti až do 120°C.

Chráni rozvody

Chráni systém pred vytváraním vodného kameňa a hrdze